شما ای ملت ایران! ای مسلمانان پاک طینت! به احکام نورانی قرآن کریم بیش از پیش گرایش کنید و دست اتفاق و برادری به هم دهید و از اختلافات دست بردارید.([1])

امروز ما مکلف هستیم که در هر لباس و هر شغل هستیم از اختلاف کلمه احتراز و به وحدت اسلامی که پیوسته مورد سفارش کتاب و سنت است گرایش نموده و کلمه حق را علیا و کلمه باطل را سفلی قرار دهیم.([2])

... منحرفان که کوشش دارند تفرقه بیفکنند، و شما جوانان عزیز را که امید کشور هستید و سعادت و ترقی میهن بسته به فعالیت شماست به تباهی بکشند و نگذارند در راه تعالی کشور قدم بردارید، و به علم و ادب که مایه ی پیشرفت و رهایی از استعمار و استثمار نو و کهنه است اشتغال پیدا کنید. و باید بدانید اختلاف و تفرقه سرچشمه ی تمام بدبختی ها و اسارت هاست.([3])

عزیزان من! اگر اسلام را می خواهید و کشور را، به فرمان خدای متعال گوش فرا دهید و اطاعت کنید که می فرماید: )َ أطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ...(([4]) اختلاف و نزاع، شما را به شکست می کشد و قدرت را از شما سلب می کند، و رنگ و بوی شما را در جوامع بشری می برد. ) وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرّقُوا...(([5]) .([6])

مقام معظم رهبری:

عزیزان من! یک سیاست خباثت آلودی از آغاز انقلاب سعی کرد اقوام ایرانی را از یکدیگر جدا کند و با بهانه های مختلف، پیکره عظیم ملت ایران را تکه تکه کند. با هر قومی از اقوام متنوع ایرانی فارس، ترک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن، لر جداگانه یک تلقین شیطانی را در میان می گذاشتند تا دل ها را از هم چرکین کنند.

آن ها سعی میکردند اجزاء ملت ایران را از یکدیگر جدا کنند و بین مردم کرد و مردم فارس و مردم ترک فاصله بیندازند؛ اما نتوانستند. )وَ مَا یَمْکُرُونَ إلاّ بِأنفُسِهِمْ وَمَا یَشْعُروُنَ(([7])؛ مکرشان به خودشان برگشت.

البته من به شما عرض بکنم، هرگز دشمن آرام نمی نشیند. یک سیاست خبیثی از دوران طاغوت بر کشور حاکم بود و آن عبارت بود از بیگانه دانستن اقوام گوناگون...

عزیزان من! این را همه بدانند؛ نظام اسلامی تنوع اقوام را در کشور بزرگ و سرفرازمان یک فرصت میداند. سنتهای مختلف، آداب و عادات مختلف و استعدادهای گوناگون و متنوع، یک فرصت است که اجزاء گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند؛ با مراودات درست و با همزیستی و اتحاد کامل. برای ملت ما این یک افتخار است که چنین نگاهی به مسئله تنوع اقوام دارد. علت هم این است که اسلام منبع الهام این نظام است و در این نگاه اسلامی، بین نژادهای مختلف و زبانهای مختلف - ولو از ملتهای گوناگون - تفاوتی نیست، چه برسد به اقوام مختلف در میان یک ملت. نگاه اسلام این است و نگاه نظام اسلامی هم این است. لذاست ما به منطقه کردی استان کردستان و مناطق اقوام دیگر، با نگاه اسلامی نگاه می کنیم؛ نگاه اسلامی، برادری و اتحاد و همدلی و صمیمیت است؛ هر کسی که با این نگاه مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند، برخلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است.

جوانان عزیز بدانند، توطئه های استکبار خنثی شده، اما تمام نشده است. هوشیاری مردم مؤمن و آماده به کاری مسئولان کشور، تا امروز توطئه های دشمنان را نسبت به این استان و نسبت به جریانهای مشابه خنثی کرده؛ اما نباید فکر کرد که دشمن دست کشیده و ساکت نشسته و از دنبال کردن اهداف شوم خودش منصرف شده؛ نه، هشیاری باید ادامه پیدا کند. بدانید که دشمنان ایران اسلامی میخواهند ایران یکپارچه نباشد و اسلام بر این کشور حاکم نباشد. آن قدرتمندان مستکبری که توانسته اند اغلب کشورها و دولتهای دنیا را زیر نفوذ سیاستهای خودشان قرار بدهند، تا امروز نتوانسته اند نظام جمهوری اسلامی را - که متکی به این مردم شجاع و مؤمن است - تسلیم خودشان بکنند و در مقابل خودشان به زانو دربیاورند؛ عصبانی اند. روشها را عوض میکنند، اما هدفها همان هدفهای پلیدی است که داشته اند؛ جوانها هوشیار باشند، خانواده ها هشیار باشند، مسئولین هشیار باشند. ما از موجودیت و تمامیت کشورمان دفاع میکنیم؛ ما با همه توان از اسلام عزیز دفاع میکنیم؛ ما تا امروز در مقابل رعد و برق توخالی استکبار نترسیدیم و عقب نشینی نکرده ایم، بعد از این هم نخواهیم ترسید و عقب نشینی نخواهیم کرد.([8])

پی­نوشت:

[1]. صحیفه امام، ج 2، ص 451.

[2]. همان، ج 4، ص 311.

[3]. همان، ج 10، ص 80 .

[4]. الأنفال8 : 46.

[5]. آل عمران3 : 103.

[6]. همان، ص 83 .

[7]. الأنعام6 : 123.

[8]. در دیدار با اجتماع عظیم مردم کردستان در میدان آزادی سنندج، 22/2/1388.نوشته شده در پنجشنبه 26 بهمن 1391 ساعت 10:41 ق.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -