یكى دیگر از مسائل مهم، حفظ پشتیبانى‌هاى مردمى است؛ نباید از مردم منقطع شوند. مردم توقعاتى دارند، نیازهائى دارند. قدرت حقیقى هم در اختیار مردم است. آنجائى كه مردم اجتماع میكنند، آنجائى كه مردم همدل میشوند، آنجائى كه یك مردمِ همدل و همجهتى پشت سر مسئولان و رهبران كشور مى‌ایستند، آنجا جائى است كه آمریكا و بزرگتر از آمریكا هم هیچ غلطى نمیتوانند بكنند. مردم را باید حفظ كرد، باید نگه داشت؛ و این از عهده‌ى شماها برمى‌آید؛ از عهده‌ى روشنفكران، نویسندگان، شاعران، علماى دین. از همه مؤثرتر، علماى دین هستند كه وظیفه‌ى سنگینى بر عهده دارند؛ براى مردم تبیین كنند، روشن كنند كه چه میخواهند، تبیین كنند كه در كجاى این راه قرار دارند، تبیین كنند كه موانع چیست، دشمن كیست؛ مردم را آگاه و بابصیرت نگه دارند، آن وقت هیچ صدمه‌اى نمیتواند وارد شود.

بیانات در دیدار شركت‌كنندگان در اجلاس جهانی اساتید دانشگاه‌هاى جهان اسلام و بیدارى اسلامى‌ ـ 21/9/1391


نوشته شده در شنبه 7 بهمن 1391 ساعت 06:22 ب.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -