یكى از خصوصیاتى كه در مورد اسفراین نظر بنده را جلب كرد، شركت بالاى این مردم عزیز در انتخاباتهاى گوناگون است؛ این خیلى مهم است. استان خراسان شمالى یكى از رتبه‌هاى بالاى شركت در انتخابات را دارد؛ آن وقت در استان خراسان شمالى، شهر اول در این منطقه، اسفراین است. حضور در انتخابات، آگاهى است؛ بصیرت است. حضور در پاى صندوق رأى، یك كارى از سر بیكارى نیست؛ یك عمل است؛ یك عمل صالح است ...
خود اینكه یك مردمى، یك مجموعه‌اى در یك شهر، در یك استان و در كل كشور نسبت به آینده احساس وظیفه كند، نسبت به مدیریت كشور احساس وظیفه كند و بخواهد در آن دخالت كند و ورود در صحنه پیدا كند، چیز ارزشمندى است؛ این ضد آن غفلتى است كه دشمن میخواهد بر ما تحمیل كند. این روحیه را باید حفظ كرد؛ روحیه‌ى حضور را، روحیه‌ى شركت را، روحیه‌ى همكارى و تعاون را، به مناسبت مسائل اقتصاد، روحیه‌ى مصرف داخلى را؛ كه این هم یكى از مقولات مهمى است كه در اینجا وارد آن مقوله نمیشوم

بیانات در اجتماع مردم اسفراین‌ ۱۳۹۱/۰۷/۲۲


نوشته شده در دوشنبه 9 بهمن 1391 ساعت 06:20 ب.ظ | آخرین ویرایش در - ساعت -